Wandeltocht Eendenkooi.

Achter de bomen naast het watertje, de Keen, aan de rechterkant van de Zuidkade, bevindt zich een eendenkooi, een ouderwets Nederlands verschijnsel. Vroeger waren er in ons land ongeveer duizend eendenkooien. In Midden-Delfland zijn er tegenwoordig nog drie, waarvan Natuurmonumenten er twee beheert.

Een eendenkooi was oorspronkelijk een locatie waar wilde eenden werden gevangen voor consumptie. Het bestaat uit een grote vijver met enkele smalle sloten, genaamd 'vangpijpen', die hierop uitkomen. Vaak zoeken eenden die uit een kouder gebied zijn vertrokken om te overwinteren in een warmer gebied, een rustplaats om bij te komen van hun reis. Om deze overvliegende eenden aan te trekken, houdt de beheerder van de kooiplas enkele gekortwiekte lok-eenden, de 'staleenden', die dagelijks gevoerd worden.

Tegenwoordig worden eendenkooien vaak gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zoals het ringen van eenden. Door middel van ringonderzoek kan een telling worden bijgehouden van de watervogels die zich in een bepaald gebied bevinden.