Wandeltocht Nieuw Zouteveense- en Holierhoekse poldergemaal.

Dit is het Nieuw Zouteveense- en Holierhoekse poldergemaal. Sinds 2008 vervangt dit moderne gemaal het oude geëlektrificeerde gemaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een standaard concept voor nieuwe gemalen ontwikkeld om ze beter in het landschap te integreren. Een kenmerkend ontwerpkenmerk is het gras begroeide hellende dak en het gebruik van veel glas. Het gemaal is uitgerust met twee elektrische pompen en heeft de taak om het grondwaterpeil te reguleren voor de boeren in de omgeving. Het oude monumentale gemaal blijft behouden als historisch erfgoed.

Door het verlagen van het grondwaterpeil wordt het voor boeren makkelijker om het land te bewerken met zwaar materieel. Als gevolg daarvan is het land door de jaren heen gezakt en ligt nu lager dan de oorspronkelijke hoogte. Het wegpompen van water uit de polder zorgt voor inklinking van het veen, waardoor hoogteverschillen zijn ontstaan. Als het grondwaterpeil te hoog wordt, wordt het overtollige water door het gemaal in de Vlaardingervaart gepompt. Als het waterpeil in de Vlaardingervaart te hoog wordt, wordt het water via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee afgevoerd.